Zasadnicza szkoła zawodowa: elektryk

ElektrykOpis klasyfikacji absolwenta:W wyniku kształcenia zawodowego absolwent powinien umieć:

 • Korzystać z literatury fachowej oraz innych źródeł w celu samokształcenia
 • Komunikować się wyszukiwać i przetwarzać informacje
 • Rozpoznawać podzespoły elektryczne i mechaniczne oraz maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie ich wyglądu zewnętrznego oraz oznaczeń na nich stosowanych
 • Obliczać i szacować wartość elektrycznych w prostych obwodach prądu stałego i przemiennego
 • Interpretować podstawowe zjawiska oraz prawa z zakresu elektrotechniki, elektroniki i mechaniki
 • Rozróżniać i dobierać materiały stosowane w urządzeniach El
 • Wykonywać prace w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej
 • Mierzyć podstawowe wielkości fizyczne geometryczne i mechaniczne
 • Posługiwać się nowoczesnymi narzędziami i przyrządami podczas
 • montażu i demontażu maszyn i urządzeń
 • Dokonywać przeglądów technicznych maszyn i urządzeń oraz instalacji
 • zasilających i zabezpieczających
 • Konserwować i remontować maszyny i urządzenia oraz remonty kapitalne
 • Stosować zasady bhp ochrony przeciwpożar. Oraz chronić ochrony
 • środowiska
 • Posługiwać się podstawowymi pojęciami elektromechanicznymi
 • Poszukiwać aktywnie pracy i prezentować swoje umiejętności
 • Podjąć działalność gospodarczą

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 • Zainteresowania techniczne
 • Wysoki poziom spostrzegawczości
 • Zdolność do koncentracji i podzielności uwagi
 • Zdolności manualne duża sprawność i precyzja ruchowa rąk oraz palców
 • Średnie tempo psychiczne odporność na znużenie
 • Zdyscyplinowanie wytrwałość i cierpliwość
 • Umiejętność współżycia z ludźmi
 • Odpowiedzialność
 • Szybka orientacja

Typowe zadanie zawodowe na stanowiskach obejmują:

 • Przeglądy techniczne maszyn i urządzeń
 • Montaż i demontaż podzespołów El. W urządzeniach El,
 • Konserwacje naprawy remonty kapitalne maszyn i urządzeń El
 • Nadzór na eksplantacją maszyn El

Umiejętności szczegółowe pogrupowane są w blokach programowych:

 • Elektronika i mechanika
 • Techniki wytwarzania i naprawy oraz gospodarka rynkowa

Elektronika i mechanika:

 • Materiały konstrukcyjne, konstrukcje mechaniczne, części maszyn
 • Elementy mechan. pneumatyczne i hydrauliczne stosowane w urządzenia
 • Technika pomiarów wielkości fizycznych, geometrycznych i El
 • Obwody prądu stałego i przemiennego
 • Podzespoły i El, i elektroniczne
 • Instalacje El, zasilające i sygnaliz,
 • Maszyny El, grzejnictwo El, urządzenia chłodnicze, urządzenia
 • klimatyzacyjne
 • Urządzenia dźwigowe
 • Sprzęt El. gospodarstwa domowego
 • Elementy i układy sterowania stosowane w maszynach i urządzeniach El

Techniki wytwarzania i naprawy oraz gospodarka rynkowa:

 • Obróbka ręczna i mechaniczna metali i tworzyw sztucznych
 • Montaż i demontaż podzespołów mechanicznych maszyn i urządzeń
 • elektrycznych
 • Technika podłączeń mechanicznych
 • Techniki podłączeń elektrycznych
 • Dokumentacja techniczna instalcji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Montaż, demontaż i naprawa sprzętu El
 • Gospodarstw domowego maszyn El
 • Urządzeń elektrycznych stosowanych w zakładach przemysłowych,
 • budownictwie transporcie oraz handlu
 • Gospodarka rynkowa
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Elektryk.pdf89.64 KB