Zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2016/17

Zasady rekrutacji do klas pierwszych 4-letniego technikum
i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej
na rok szkolny 2016/17

O przyjęciu kandydatów do klas I będą decydowały następujące kryteria:

Harmonogram rekrutacji rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA ZASADNICZA
  licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe szkoły policealne szkoły dla dorosłych
 

Młodzieżowy Turnieju Motoryzacyjny

Uczniowie z klasy trzeciej Technik Pojazdów Samochodowych z ZSZ im Marii Skłodowskiej-Curie: Kuźnicki Dominik, Piękoś Kamil, Suliński Łukasz w dniu 22.04.2016r. reprezentowali szkołę na Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym (etap rejonowy).

Etap rejonowy Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego został przeprowadzony na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacji.

W trakcie turnieju oceniana była widza: z przepisów ruchu drogowego, z historii polskiej motoryzacji i pierwszej pomocy. Turniej obejmował również jazdę na czas motorowerem i test Stewarta.

Zasady rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"

System oceniania w szkole to oceny 1- 6. Uczeń uzyska tyle punktów jaką ma ocenę z przedmiotu, a więc: ocena celująca - 6 pkt., bardzo dobra - 5 pkt., dobra - 4 pkt., dostateczna - 3 pkt., dopuszczająca - 2 pkt., niedostateczna - 1pkt.

Nowy projekt z programu Erasmus+

W naszej szkole realizowany jest nowy projekt z programu ERASMUS PLUS pod tytułem

Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego I kompetencji społecznych’”

Zakończenie roku szkolnego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się o godz 9:30 (plac przed wejściem do szkoły).


Spotkania z wychowawcami:
 

Klasa

Sala

Klasa

Sala

Strony