Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Politechniką !!!

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 11 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego – Prorektora Politechniki Warszawskiej ds.

Spotkanie ze Zbigniewem Pawłowskim

W poniedziałek 12 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie ze Zbigniewem Pawłowskim dotyczące historii klubu FC Barcelona. Pan Pawłowski jest byłym nauczycielem wychowania fizycznego, wychowawcą dzieci i młodzieży, trenerem piłki nożnej, autorem  książek dotyczących historii płockiego sportu a w szczególności piłki nożnej. Nasz gość jest wielkim sympatykiem i znawcą historii katalońskiego klubu FC Barcelona. Posiada bardzo pokaźną kolekcję oryginalnych koszulek piłkarskich a także koszulek innych dyscyplin sportowych.

Konkurs matematyczny

W dniu 5 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie odbył się międzyklasowy konkurs z MATEMATYKI - dla uczniów klas 2 technikum.

Konkurs został zorganizowany przez nauczyciela matematyki – panią Ewę Paczkowską.

Konkurs miał na celu zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowania matematyką, oraz uświadomienia uczniom jej zastosowania w życiu codziennym.

Święto Niepodległości w naszej szkole.

"Polacy wywalczyli wolność, ale wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej posiadać. Przychodzi jako dar i utrzymuje się poprzez zmagania".

10. 11. 2016 w naszej Szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Narodowego. Młodzież z klasy IV TD i III TC przygotowała audycję  radiową.

Na zakończenie cała społeczność szkolna przypięła kotyliony z barwami narodowymi i wspólnie odśpiewała hymn.

Zajęcia języka angielskiego z Native Speaker

W dniach 20-21 października odbyły się zajęcia języka angielskiego z rodowitym Anglikiem. Lawrence Powell przeprowadził lekcje w klasach: 1TB, I TD, II TF i 3bc, III TF, II TC, IV TA, IV TC, IV TD w obecności nauczycieli języka angielskiego Katarzyny Siemieniako, Marty Kapeli i Joanny Baranowskiej.

Prelekcja na temat Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku

i

Studenckie Naukowe Koło Psychologiczne „Psychologia i Życie”

działające przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku

Strony